Search
Close this search box.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tuincentrum Drint webshop kvk 02034720 (hierna: ‘WEBSHOP‘) 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat WEBSHOP in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. WEBSHOP gebruikt uw persoonsgegevens voor:

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

BEWAARTERMIJNEN

Wij werken met software waarin de historische gegevens worden bewaard. Momenteel kent onze software voor het afhandelen van jouw bestelling geen geautomatiseerde optie om uw gegevens te verwijderen. Wilt u wel dat uw gegevens verwijderd worden dan kunt u een verzoek bij ons indienen hiervoor.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Partijen welke toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens zijn:

Analytics en statistieken

Nieuwsbrieven

Chat / Chatbot

Social Media

Online betaling van je bestelling

Verzending van je bestelling

GEGEVENSBEVEILIGING

WEBSHOP maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij werken met lange wachtwoorden welke niet online zijn opgeslagen. Alleen bevoegde personen binnen ons bedrijf hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

De beheerder van onze webshop garandeert de volgende werkwijze m.b.t. de beveiliging van onze gegevens. Voor de beveiliging van overige systemen die wij gebruiken om u van dienst te kunnen zijn kunt u contact met ons opnemen.

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt om voorkeuren voor weergave bij te houden. Tevens gebruiken we functionele cookies om uw taalselectie en uw winkelwagen bij te houden. Dit zodat als u terugkomt op een later moment uw winkelwagen nog steeds gevuld is met uw selectie. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (waaronder een PC, laptop, notebook, tablet of smartphone). De opslag van de cookie vindt dus plaats op uw eigen apparaat en niet bij ons. Dat opslaan of uitlezen gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van WEBSHOP of die van een derde partij.

TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

ANALYTISCHE COOKIES

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

ADVERTENTIE COOKIES

Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies:

SOCIAL MEDIA COOKIES

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:

PARTIJEN BUITEN DE EU

Dit zijn partijen welke cookies instellen en zich buiten de EU bevinden.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (lees hier de instructies voor jouw browser). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt. Ga maar na, zonder cookies kunnen wij niet onthouden wat er in je winkelwagen zit dus dan wordt afrekenen lastig.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

PROFILERING

Profilering is het verzamelen van profielen waarbij naast persoonsgegevens ook het vertoonde (online) gedrag wordt opgeslagen teneinde te komen tot een compleet profiel van gegevens en gedrag. WEBSHOP maakt wel gebruik van profilering.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES VAN DERDEN

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U mag WEBSHOP vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u WEBSHOP verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via het op onze contactpagina vermelde e-mailadres, of door dit anderszins schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Telefonisch nemen we geen verzoeken in behandeling omdat dit te fout gevoelig is. We kunnen u vragen uzelf te identificeren omdat we er zeker van willen zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKE

Binnen WEBSHOP is dit de verantwoordelijke die is aangesteld m.b.t. de persoonsgegevens.
Naam: Drint
Contactgegevens: info@drint.nl